#1

#2

#3

#4

#5

Panasonic DMP-BDT110 3D Blu-Ray
Panasonic DMP-BD75 Blu-Ray
Panasonic DMP-BDT300
Panasonic DMP-BD65
Panasonic DMP-BD85
Panasonic DMP-BDT110 3D Blu-Ray Player
Panasonic DMP-BD75 Blu-Ray Player
Panasonic DMP-BDT300EG 3 D Blu Ray Player DivX Blu-ray 3D Player
Panasonic DMP-BD65 Blu-Ray Player
Panasonic DMP-BD85 WiFi Enabled Blu-Ray Disc Player  Black
Check Offers
Check Offers
Check Offers
Check Offers
Check Offers
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
Release Date
Feb 2011
Mar 2011
May 2010
Feb 2010
Feb 2010
Video Upconversion
1080p (HDTV)
1080p (HDTV)
1080p (HDTV)
1080p (HDTV)
1080p (HDTV)
DVD Type
Blu-Ray Player
Blu-Ray Player
Blu-Ray Player
Blu-Ray Player
Blu-Ray Player
Playable Disk Types
DVD Video, DVD-RW, DVD+RW, BD-RE, Blu-ray, Blu-ray 3D
DVD Video, Blu-ray
Blu-ray 3D
DVD Video, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD (Audio), CD-R, CD-RW, BD-RE, DVD-R DL, Blu-ray
DVD Video, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+RW, CD (Audio), CD-RW, BD-RE, DVD+R DL, Blu-ray
Playable File Formats
DivX, MP3, JPEG
DivX, MP3, JPEG
DivX, MP3, JPEG
MPEG2, DivX, MP3, JPEG
MPEG2, DivX, MP3, JPEG
Progressive Scan
Progressive Scan
Progressive Scan
Progressive Scan
Progressive Scan
Progressive Scan
Number of Discs
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
DLNA Certified
DLNA Certified
DLNA Certified
DLNA Certified
DLNA Certified
DLNA Certified
Average Rating
 4.0 stars
 3.5 stars
 4.1 stars
 3.9 stars
 3.7 stars