#1

#2

#3

Sony DVP-NC665P/S Multi-disc
Sony DVP-CX985V Multi-disc
Pioneer DV-F727 Multi-disc
Sony DVP-NC665P/S Multi-disc DVD Player
Sony DVP-CX985V Multi-disc DVD Player
Pioneer DV-F727 Multi-disc DVD Player
Check Offers
Check Offers
Check Offers
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
Release Date
Jun 2004
May 2004
May 2003
DVD Type
Multi-disc DVD Player
Multi-disc DVD Player
Multi-disc DVD Player
Playable Disk Types
DVD Video, VCD, SVCD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD (Audio), CD-R, CD-RW
DVD Video, VCD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, SACD, CD (Audio), CD-R, CD-RW
DVD Video, VCD, CD (Audio), CD-R
Playable File Formats
MP3
MP3
Progressive Scan
Progressive Scan
Progressive Scan
Not Progressive Scan
Number of Discs
5.0
400.0
301.0
Average Rating
 n stars
 n stars
 n stars