#1

#2

#3

#4

#5

Audiovox D8000XP
LG DP781
Panasonic DVDLS80
RCA DRC628
Sony DVP-FX810
Audiovox D8000XP Player
LG DP781 Player
Panasonic DVDLS80 Player
RCA DRC628 Player
Sony DVP-FX810 Portable DVD Player
Check Offers
Check Offers
Check Offers
Check Offers
Check Offers
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
Release Date
Oct 2007
Jun 2007
Mar 2007
Feb 2007
May 2006
Screen Size
8.0 inch
8.0 inch
8.5 inch
8.5 inch
8.0 inch
DVD Type
Portable DVD Player with Screen
Portable DVD Player
Portable DVD Player with Screen
Portable DVD Player
Playable Disk Types
DVD Video, DVD-R, CD-RW, Picture CD
DVD Video, VCD, SVCD, DVD-RAM, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD (Audio), CD-R, CD-RW, DVD-R DL, DVD+R DL, DVD+VR, DVD-VR
DVD Video, VCD, SVCD, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD (Audio), CD-R, CD-RW
DVD Video, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, CD (Audio), CD-R, CD-RW, DVD+R DL
Playable File Formats
MP3, JPEG
MPEG4, DivX, MP3, WMA, JPEG
MP3, WMA, JPEG
MP3, JPEG
Number of Discs
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
Average Rating
 n stars
 n stars
 n stars
 n stars
 n stars
Usability
100% Negative
50% Positive
50% Negative