#1

#2

#3

#4

#5

Panasonic TC-L WT50
Panasonic VIERA TC-L ET5 3D LED
Panasonic VIERA TC-L E50 3D
Panasonic VIERA TC-L E5
Panasonic VIERA TC-L X5
Panasonic TC-L55WT50 3D TV
Panasonic VIERA TC-L47ET5 47" 3D LED TV
Panasonic VIERA TC-L47E50 47" 3D LED TV
Panasonic VIERA TC-L37E5 36" LED TV
Panasonic VIERA TC-L32X5 TV
Check Offers
Check Offers
Check Offers
Check Offers
Check Offers
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
Release Date
Apr 2012
Feb 2012
Feb 2012
Feb 2012
Feb 2012
Flat Panel Type
LED TV
LED TV
LED TV
LED TV
LED TV
Digital TV Standard
HDTV Television, EDTV Television, SDTV Television
HDTV Television
HDTV Television
HDTV Television
HDTV Television
Screen Size
54.6 inch
47.0 inch
47.0 inch
36.0 inch
31.5 inch
Aspect Ratio
Widescreen (16:9)
Widescreen (16:9)
Widescreen (16:9)
Widescreen (16:9)
16:9
DLNA Certified
DLNA Certified
DLNA Certified
DLNA Certified
DLNA Certified
Not DLNA Certified
3D-ready
3D-ready
3D-ready
3D-ready
Not 3D-ready
Not 3D-ready
Average Rating
 3.6 stars
 4.0 stars
 3.7 stars
 4.1 stars
 3.8 stars