#1

#2

#3

Sony PlayStation 3 (PS3) Slim
Sony Playstation 3
Sony Playstation 2
Sony PlayStation 3 Slim  250 GB  Black Console
Sony PlayStation 3 Console
Sony PlayStation 2 SingStar Pack Console
$410
$249 - $1,200
$142 - $490
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
Release Date
Sep 2009
Nov 2006
Feb 2005
Console Type
Home Console
Home Console
Home Console
Gaming Type
Online Gaming
Without Online Gaming
Optional Online Gaming, Multiplayer Gaming
Installed Memory
256MB
256 MB of 700 MHz GDDR3
Platform
PlayStation 3
PlayStation 3
PlayStation 2
Processor
Cell
Cell
294 MHz
Average Rating
 4.5 stars
 4.0 stars
 4.3 stars
Performance
92% Positive
8% Negative
85% Positive
15% Negative
100% Positive
Graphics
100% Positive
100% Positive
50% Positive
50% Negative
Games
80% Positive
20% Negative
71% Positive
29% Negative
100% Positive
Controllers
100% Positive
50% Positive
50% Negative
40% Positive
60% Negative

Sponsors