#1

#2

#3

#4

#5

Craig CHT912
Samsung HW-E551ZA
Yamaha YHT-597
Harman Kardon BDS 370
Harman Kardon HKTS 16WQ
Craig CHT912 Sound Bar System
Samsung HW-E551ZA
Yamaha YHT-597 Theater System
Harman Kardon BDS 370 Home Theater
Harman Kardon HKTS 16WQ  Home Theater Speaker System
Check Offers
Check Offers
Check Offers
Check Offers
Check Offers
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
Release Date
Jun 2012
Mar 2012
Apr 2012
May 2012
Jan 2012
Main Speakers Power Output
100.0 Watts
200.0 Watts
115.0 Watts
130.0 Watts
120.0 Watts
Number Of Speakers
2 Speakers and Subwoofer
1 Sound bar and Subwoofer
5 Speakers and Subwoofer
2 Speakers and Subwoofer
5 Speakers and Subwoofer
Remote Control
Yes
Yes
Yes
Universal
Yes
Use
Music
Music, Movies
Music, Movies
Music, Movies
Music, Movies
Average Rating
 3.9 stars
 3.8 stars
 4.4 stars
 3.7 stars
 4.7 stars