#1

#2

#3

#4

#5

TomTom GO 1000
TomTom GO LIVE 1535M
TomTom GO 2505TM
Tomtom XXL 540
TomTom XXL 550
TomTom GO 1000 Europe Traffic - 4.3 in. Car GPS Receiver
TomTom GO LIVE 1535M - 5 in. Car GPS Receiver
TomTom GO 2505TM GPS Receiver
Tomtom XXL 540 S GPS  Vehicle  5  LCD
TomTom XXL 550 Car GPS Receiver
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
Release Date
Aug 2010
Oct 2011
Oct 2010
Oct 2009
Apr 2010
PC Interface
USB 1.1, Bluetooth
USB, Bluetooth, Micro-USB
Bluetooth
USB, Bluetooth
USB, Bluetooth
Designation
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Automobile
Form Factor
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Fixed
Input Method
Touch Screen
Touch Screen
Touch Screen
Touch Screen, Voice Command
Touch Screen
Screen Size
4.3 inch
5.0 inch
5.0 inch
5.0 inch
User interface
Touch Screen
Touch Screen
Touch Screen
Touch Screen
Average Rating
 4.1 stars
 3.3 stars
 4.3 stars
 4.1 stars
 3.8 stars