#1

#2

#3

#4

#5

Proscan PLCDV3213A
Sceptre X325BV-FHD
SunBriteTV SB 60HD
RCA LB30RQ
LG CS460
Proscan PLCDV3213A 32-Inch LCD HDTV with Built-In DVD Player
Sceptre X325BV-FHD 32" LCD TV
SunBriteTV 3260HD LCD TV
RCA 32LB30RQ TV
LG 32CS460 32" LCD TV
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
[?]
ReviewGist
Score
Release Date
Jan 2013
Jun 2012
May 2012
May 2012
Mar 2012
Flat Panel Type
LCD TV
LCD TV
LCD TV
LCD TV
LCD TV
Screen Size
32.0 inch
32.0 inch
32.0 inch
32.0 inch
32.0 inch
Contrast Ratio
3000:1
5000:1
3, 000:1
2300:1
70, 000:1
Digital TV Standard
HDTV Television
HDTV Television, EDTV Television, SDTV Television
HDTV Television
HDTV Television
HDTV Television
LCD Response Time
7.0 ms
8.0 ms
6.5 ms
6.5 ms
60.0 ms
Aspect Ratio
16:9
Widescreen (16:9)
Widescreen (16:9)
Widescreen (16:9)
3D-ready
Not 3D-ready
3D-ready
Not 3D-ready
Not 3D-ready
Not 3D-ready
Average Rating
 4.0 stars
 5.0 stars
 4.3 stars
 4.8 stars
 4.6 stars